معماری جالب خانه ای با طرح انفجار

معماری فرانسوی به نام Didier Faustino خانه ای عجیب ساخته است و اسم آن راخانه Big Bang گذاشته. این خانه بیشتر کاربرد تک نفره دارد و جزء طراحی هایی برای آینده محسوب می شود. این خانه به شکلی طراحی شده که انگار در حال انفجار است و برای همین همچین اسمی به آن اختصاص داد شده است.

http://topnop.ir/uploads/201403/tpn8872/large/obouq3wd2V.jpghttp://topnop.ir/uploads/201403/tpn8872/large/nQnlf31wWK.jpgخانه Big Banghttp://topnop.ir/uploads/201403/tpn8872/large/aKkZZT6dvj.jpghttp://topnop.ir/uploads/201403/tpn8872/large/Cojr5q2C1d.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: