خبرساز شدن حجاب دختر آمریکایی ! + عکس

خبرساز شدن حجاب دختر آمریکایی ! + عکس

حجابی که باعث اخراج از سرویس مدرسه شد ! + عکس

حجاب این دختر آمریکائی خبر ساز شد

 
از او خواستم تا سوار اتوبوس شوم، اما او دستش را جلوی درب اتوبوس گذاشت و مانع ورود من شد.
 
 اخراج از مدرسه بعلت حجاب , حجاب دختر آمریکائی , خبرساز شدن حجاب دختر آمریکائی , اخراج از سرویس مدرسه
اخراج از مدرسه بعلت حجاب , حجاب دختر آمریکائی , خبرساز شدن حجاب دختر آمریکائی , اخراج از سرویس مدرسه
 

، دختر ۱۵ ساله آمریکائی به دلیل داشتن حجاب، از سرویس مدرسه اخراج شد.
 یک راننده سرویس مدرسه، دختر دانش آموزی را به دلیل داشتن حجاب از اتوبوس بیرون کرد.
“جنت بکیر” ۱۵ ساله در این باره گفت: حجاب بخشی از شخصیت و هویت من و از آموزه های دین اسلام است که از آن پیروی می کنم و به حجاب داشتن علاقه دارم.

وی افزود؛ وقتی راننده سرویس برای نخستین بار من را از اتوبوس بیرون کرد و گفت تو چیزی بر سر داری که متعلق به مردم اینجا نیست احساس آزردگی کردم، اما وی یک بار دیگر این رفتار را تکرار کرد تا جائیکه پدر و مادرم به مدرسه آمدند تا بابت این قضیه شکایت کنند.

این در حالیست که بار دوم در کمال ادب از او خواستم تا سوار اتوبوس شوم، اما او دستش را جلوی درب اتوبوس گذاشت و مانع ورود من شد.

باشگاه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: