خبر رفتن تو دغدغه” قوها “شد

 
 
http://cdn1.bipfa.net/i/attachments/1/1344941853123536_large.jpg
 
 
خبر رفتن تو دغدغه” قوها “شد
عامل پرزدن و کوچ پرستوها شد

شمع و پروانه هم از دوری تو دق کردند
رفتنت باعث نابودی شب بوها شد

شیرها شوق شکار از سرشان افتاده
وهمین نقطه امنیت آهوها شد

غنچه ها روی درختان همگی یخ بستند
دوریت علت پژمردگی گلها شد

جاده ها بعد تو از نام و نشان افتادند
سفرت همره سردرگمی پل ها شد

بعد تو درصد مستی همه جا بالا رفت
نام تو سنجش گیرایی الکل ها شد

غم تو شعروغزل را به وجود آورده
هجر تو سوژه پیدایش شاعرها شد

از خودم نیز بگویم که پس از تو عمری
روز و شب همدم من ناله و سوسوها شد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: