خداحافظ کاپیتان با تعصب…

هادی نوروزی کاپیتان تیم پرسپولیس به دلیل سکته قلبی در ساعت ۴ صبح امروز به بیمارستان آتیه منتقل شد اما متاسفانه این بازیکن جان خود را از دست داد.

 

 

هادی نوروزی ,همسر هادی نوروزی ,عکس همسر هادی نوروزی ,عکس فرزند هادی نوروزی ,عکس پسر هادی نوروزی ,گریه همسر هادی نوروزی ,خانواده هادی نوروزی ,

88888

 

هادی نوروزی در کنار فرزندانش

هادی نوروزی ,همسر هادی نوروزی ,عکس همسر هادی نوروزی ,عکس فرزند هادی نوروزی ,عکس پسر هادی نوروزی ,گریه همسر هادی نوروزی ,خانواده هادی نوروزی , هادی نوروزی ,همسر هادی نوروزی ,عکس همسر هادی نوروزی ,عکس فرزند هادی نوروزی ,عکس پسر هادی نوروزی ,گریه همسر هادی نوروزی ,خانواده هادی نوروزی ,

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: