خدایا تو ما را فراموش نکن…

خدایا ! در آشوب و فتنه و بلا، عده ای تو را گم می کنند و عده ای تو ر ا پیدا می کنند .

ما را از بندگان یابنده خودت قرار ده !

 خدایا ! در طوفانهای سنگین و بنیان کن ،بعضی تو را از دست می دهند و برخی تو را به دست می آورند. دست ما را از دست خودت در نیاور و دست و دلمان را از خودت خالی نکن!

 خدایا ! در هجوم بی امان شدائد و سختی ها ، گروهی به دامن تو می آویزند و گروهی از دامن تو می گریزند.

خدایا ما اگر به خاطر مشغله های دنیا تو را فراموش میکنیم تو ما را فراموش نکن… در این امتحان سخت دنیا بدون کمک تو ما مردود میشویم….

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: