خدایا وضع دنیا را ok کن…

 

 

خدایا وضع دنیا را ok کن

دل ما نا okها را ok کن 

 

 غم و اندوه انصافاً زیاد است

بساط شادی ما را ok کن

 

در این دوران که بابا نان ندارد

دل دارا و سارا را ok کن

 

   در آن عالم برس اوّل به مجنون

برایش وصل لیلا را ok کن

 

   برای ترک شیرازیّ حافظ

سمرقند و بخارا را ok کن 

 

پرایدم شصت جایش ضربه خورده

اقلّاً یک تویوتا را ok کن

 

ندیدم خیری از دیروز و امروز

برایم خیر فردا را  ok کن

 

  تمام چیزها هم گفتنی نیست

خودت بعضی قضایا را ok کن

 

  گنهکارم ولی توی بهشتت

برایم خواهشاً جا را ok کن…

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: