خدا همین جاست کنار تو…

538059_DAkNktPd
خدا همین جاست ، نیازی به سفر نیست !

خدا همان گنجشکی است که صبح برای تو می خواند …

خدا در دستان کسی است که نابینایی رااز خیابان رد می کتد …

خدا در اتومبیل پسری است که مادر پیرش را هر هفته برای درمان به بیمارستان می برد …

خدا در جمله ی ” عجب شانسی آوردم” است !!

خدا خیلی وقت است که اسباب کشی کرده و آمده نزدیک من و تو!!

خدا کنار کودکی است که می خواهد از فروشگاه شکلات بدزدد!!

خدا کنارساعت کوک شده ی توست، که می گذارد ۵ دقیقه بیشتر بخوابی!!

از انسانهای این دنیا فقط خاطراتشان باقی می ماند

و یک عکس با روبان مشکی…

از تولدت تا آن روبان مشکی ، چقدر خدا را دیدی ؟!

خدا را در کعبه  ۷ بار دور زدی یا زیر باران کنارش قدم زدی ؟

خدا همین جاست ، کنار تو… ندیده ایش؟!   / مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: