خروسی نادر و کمیاب به رنگ سیاه ! + تصاویر

خروسي نادر و کمياب به رنگ سياه ! + تصاوير

گونه‌اي نادر از خروس به رنگ سياه

نژاد آيام سماني خروس سياه رنگ

مجله مراحم : در اندونزي گونه‌اي نادر از خروس پرورش داده مي شود که علاوه بر سياه بودن رنگش، گوشت و استخوان و همه اعضاي بدنش نيز سياه است.

نام اين نژاد آيام سماني است و به خاطر قيمت بالايي که دارد در مراسمات خاص مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 
 خروسي نادر و کمياب به رنگ سياه , خروسي نادر به رنگ سياه , خروسي به رنگ سياه , خروس به رنگ سياه
خروسي نادر و کمياب به رنگ سياه , خروسي نادر به رنگ سياه , خروسي به رنگ سياه , خروس به رنگ سياه
 خروسي نادر و کمياب به رنگ سياه , خروسي نادر به رنگ سياه , خروسي به رنگ سياه , خروس به رنگ سياه
خروسي نادر و کمياب به رنگ سياه , خروسي نادر به رنگ سياه , خروسي به رنگ سياه , خروس به رنگ سياه
 خروسي نادر و کمياب به رنگ سياه , خروسي نادر به رنگ سياه , خروسي به رنگ سياه , خروس به رنگ سياه
خروسي نادر و کمياب به رنگ سياه , خروسي نادر به رنگ سياه , خروسي به رنگ سياه , خروس به رنگ سياه
 خروسي نادر و کمياب به رنگ سياه , خروسي نادر به رنگ سياه , خروسي به رنگ سياه , خروس به رنگ سياه
خروسي نادر و کمياب به رنگ سياه , خروسي نادر به رنگ سياه , خروسي به رنگ سياه , خروس به رنگ سياه
 خروسي نادر و کمياب به رنگ سياه , خروسي نادر به رنگ سياه , خروسي به رنگ سياه , خروس به رنگ سياه
خروسي نادر و کمياب به رنگ سياه , خروسي نادر به رنگ سياه , خروسي به رنگ سياه , خروس به رنگ سياه
 خروسي نادر و کمياب به رنگ سياه , خروسي نادر به رنگ سياه , خروسي به رنگ سياه , خروس به رنگ سياه
خروسي نادر و کمياب به رنگ سياه , خروسي نادر به رنگ سياه , خروسي به رنگ سياه , خروس به رنگ سياه
 
 خروسي نادر و کمياب به رنگ سياه , خروسي نادر به رنگ سياه , خروسي به رنگ سياه , خروس به رنگ سياه
خروسي نادر و کمياب به رنگ سياه , خروسي نادر به رنگ سياه , خروسي به رنگ سياه , خروس به رنگ سياه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: