خسته‌ی خسته (تصاویر)

تصاویر: همه راه‌ها برای خوابیدن در فرودگاه

بی‌خوابی در روزهای گذشته، تأخیرهای طولانی پروازها، لغو شدن پرواز‌ها در اثر شرابط آب و هوایی بد، فاصله بین دو پرواز یا دلایل دیگر گاه سبب خستگی بیش از اندازه مسافران در فرودگاه می‌شود. این خستگی گاه به حدی می‌رسد که مسافران را وادار می‌کند راهی پیدا کنند تا دقایقی بخوابند و این خستگی را از تن به در کنند. این راه حل‌های کاربردی گاهی اوقات از دید ناظر بیرونی خنده‌دار و مضحک است اما به هر حال مرهمی است بر درد خستگی مسافر خسته فرودگاه! در این گزارش نگاهی داریم به خواب مسافران در فرودگاه.

  
خوابیدن در فرودگاه
 
خوابیدن در فرودگاه
 
خوابیدن در فرودگاه
 
خوابیدن در فرودگاه
 
 
خوابیدن در فرودگاه
 
خوابیدن در فرودگاه
 
خوابیدن در فرودگاه
 
خوابیدن در فرودگاه
 
خوابیدن در فرودگاه
 
خوابیدن در فرودگاه
 
خوابیدن در فرودگاه
 
خوابیدن در فرودگاه
 
تصاویر: همه راه‌ها برای خوابیدن در فرودگاه!
 
تصاویر: همه راه‌ها برای خوابیدن در فرودگاه!
 
تصاویر: همه راه‌ها برای خوابیدن در فرودگاه!
 
تصاویر: همه راه‌ها برای خوابیدن در فرودگاه!
 
تصاویر: همه راه‌ها برای خوابیدن در فرودگاه!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: