خط کشی سه بعدی عابر پیاده که باعث خطای دید می شوند

خط کشی سه بعدی که باعث خطای دید می شوند و تصاویر خط کشی های سه بعدی را در مجله مراحم مشاهده کنید.

خط کشی سه بعدی

طراحی جدید و سه بعدی خط کشی عابر پیاده تحولی جدید در این حیطه ایجاد کرده است.
خلاقیت در این نوع خط کشی بسیار عالی بوده و این خلاقیت جدید باعث خطای دید در رانندگان می شود.

نقاشی سه بعدی در خط کشی خیابان

خط کشی سه بعدی که باعث خطای دید می شوند
این خط کشی جدید باعث می شود تا رانندگان دچار خطای دید شده و با دیدن تصویر تیرک ها در
وسط خیابان تصور کنند که این بلوک ها واقعی هستند و از سرعت رانندگی خود بکاهند و با احتیاط
به این خط کشی ها و سرعت گیر ها نزدیک شوند.
این خلاقیت و طراحی جدید خط کشی عابر پیاده در شهر کوچک ایسافجرویر در کشور ایسلند
انجام شده که باعث کاهش تصافات شده است.
این تیرک های سه بعدی خودروها را وادار به کم کردن سرعت می کند و رانندگان تجسم
می کنند که در خیابان تیرک هایی قرار دارد که مانع رانندگی شده در حالی که این تیرک و
بلوک ها روی زمین نقاشی شده است و وجود خارجی ندارند.

خط کشی سه بعدی که باعث خطای دید می شوند

خط کشی سه بعدی که باعث خطای دید می شوند

طراحان و نقاشان ماهر این خط کشی ها را کف خیابان به صورت سه بعدی پیاده می کنند و
با دیدن این تیرک ها دچار خطای دید شده و تصور همه این است که این نقاشی ها واقعی می باشد.

اگر این طراحی های سه بعدی در کشورهایی که بیشترین تصادف را دارند انجام شود
آمار این تصادفات به صورت حیرت انگیزی کاهش پیدا می کند.

خط کشی سه بعدی که باعث خطای دید می شوند

خط کشی عابر پیاده که باعث خطای دید می شوند

در ایران نیز یکی از عوامل مرگ و میر در میان مردم تصادف است که جه در خیابان و چه در
جاده ها آمار بالایی را به خود اختصاص داده است.

راه کار اساسی و احتیاط رانندگان هر دو برای کاهش تصادفات لازم است و خط کشی های
نامناسب خیابان ها و عدم سرعت گیر منجر به این حوادث تلخ می شود که
افراد زیادی جان خودشان را از دست نی دهند.

مدل جدید خظ کشی عابر پیاده

خط کشی سه بعدی که باعث خطای دید می شوند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: