خفه کردن یک دختر توسط پدرش در خیابان های شیراز

خفه کردن یک دختر توسط پدرش و پدری که دخترش را در خیابان و در ملاعام خفه کرد و ماجرای خفه کردن یک دختر توسط پدرش در خیابان در شیراز

خفه کردن یک دختر توسط پدرش

مرد شیرازی دخترش را در خیابان و در ملاعام مورد ضرب و شتم قرار داد و سپس او را خفه کرد و جنازه اش را به پلیس تحویل داد.

خفه کردن یک دختر توسط پدرش,قتل دختر

خفه کردن دختر توسط پدرش در شیراز

مردی در شیراز دخترش را خفه کرد و جنازه را به پلیس تحویل داد.
 متهم مدعی است كه از مدتی قبل به دخترش درباره رفتارهایش تذكر داده اما وقتی دیده كه او دستبردار نیست، تصمیم به قتل وی گرفته است.چند روز قبل جنایت هولناكی در یکی از خیابان های شیراز اتفاق افتاد كه مردی دخترش را به طرز فجیعی به قتل رساند.

پدری که دخترش را جلوی چشم مردم خفه کرد

به گزارش خبرجنوب، آن روز شاهدان حادثه مردی را دیدند كه پس از پیادهشدن از یك خودروی سواری، به سمت دخترش که در صندلی جلوی خودرو نشسته بود رفت و او را با شالش خفه کرد. این مرد پس از قتل جسد را به کلانتری برد و خود را تسلیم کرد.
با توجه به حساسیت پرونده موضوع به درخشان بازپرس دادسرای جنایی شیراز گزارش و وی نیز در محل حاضر شد.از این رو به دستور بازپرس پرونده جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت.
چند ساعت بعدساعت ها از این جنایت گذشت تا اینكه پرونده برای ادامه رسیدگی در اختیار بازپرس جنایی قرار گرفت.
وی با توجه به سرنخ های به دست آمده از پزشكی قانونی خواست مشخص كند علت دقیق مرگ چه بوده است.نتیجه پزشكی قانونی مشخص كرد كه قربانی به دلیل خفگی جان خود را از دست داده است از این رو تحقیقات پیرامون این موضوع متمرکز شد.

پدر قاتل شدبا این گزارش، بازپرس پرونده پدر قربانی را به دادسرا احضار كرد تا بار دیگر از وی تحقیق كند.در بازجویی های اولیه مشخص شد که این مرد دخترش را خفه کرده و سپس با مراجعه به پلیس مدعی شده که به دلیل اختلافات قبلی دست به این جنایت زده است.پدر جنایتکار در همان بازجوییهای اولیه به قتل دخترش اعتراف كرد.
وی گفت: از مدتی قبل با دخترم دچار اختلاف شدم. این اختلافات آنقدر شدید شد كه از او كینه به دل گرفتم و نقشه انتقامجویی كشیدم.
با رفتارهایش باعث شده بود که آبروی ما جلوی بستگان برود. روز حادثه او را سوار خودرو کرده و از خانه بیرون رفتم.

در میان راه باهم درگیر شده گوشه ای توقف کرده و می خواستم با او صحبت کنم اما بی فایده بود. از این رو با شال او را خفه کرده و پس از اطمینان از مرگش به سمت کلانتری رفته و خودم را معرفی کرده و جسد را تحویل دادم.
پس از اعترافات متهم برای وی قرار بازداشت صادر شد و تحقیقات تكمیلی درخصوص این پرونده ادامه دارد.

خفه کردن یک دختر توسط پدرش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: