خلاقیت در باغداری یک مرد چینی +تصاویر

یک کشاورز چینی گلابی های مزرعه اش را به شکل مجسمه بودای کوچک تبدیل کرده است.او در نظر دارد که با این اختراع خود بازار های اروپا را تسخیر کند.

گائو ژیانژانگ به مدت چند سال است که با استفاده از قالب های مخصوص میوه های باغش را به اشکال گوناگون تبدیل میکند تا بهتر بتواند آنها را بفروش برساند .

خلاقیت در کشاورزی با شکل دهی به میوه ها (6 عکس)خلاقیت در کشاورزی با شکل دهی به میوه ها (6 عکس)خلاقیت در کشاورزی با شکل دهی به میوه ها (6 عکس)خلاقیت در کشاورزی با شکل دهی به میوه ها (6 عکس)خلاقیت در کشاورزی با شکل دهی به میوه ها (6 عکس)

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: