خلبان نظامی نیویورکی همه را به وحشت انداخت + تصاویر

پرواز هواپیمای نظامی در نیویورک همه به وحشت انداخت + تصاویر

خلبان فراموشکار نیویورکی‌ها را به وحشت انداخت 

پرواز خلبان فراموشکار ترس و دلهره ۱۱ سپتامبر را برای دقایقی در قلب ساکنان نیویورک زنده کرد.

مجله مراحم : چرخیدن یک هواپیمای نظامی بر فراز منهتن(Manhattan) آمریکا برای دقایقی نفس‌ها را در سینه مقامات و ساکنان نیویورک حبس کرد.
 
بر اساس گزارش nbcnews، یک هواپیمای نظامی که از یکی از پایگاه‌های نظامی این شهر به آسمان برخاسته بود، فراموش کرده بود که پیام هشدار معمول را که بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر در این شهر معمول شده را صادر کند.
 
خلبان فراموشکار نیویورکی‌ , پرواز خلبان فراموشکار , پیام هشدار معمول , حادثه 11 سپتامبر
خلبان فراموشکار نیویورکی‌ , پرواز خلبان فراموشکار , پیام هشدار معمول , حادثه ۱۱ سپتامبر
خلبان فراموشکار نیویورکی‌ ,  پرواز خلبان فراموشکار , پیام هشدار معمول , حادثه 11 سپتامبر
خلبان فراموشکار نیویورکی‌ , پرواز خلبان فراموشکار , پیام هشدار معمول , حادثه ۱۱ سپتامبر
حضور این هواپیمای نظامی و چرخیدن آن بر فراز آسمان شهر برای دقایقی قلب منهتن‌نشینان را در سینه به تپش انداخت.
 
بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر صدور پیام هشدار برای هواپیماهایی که بر فراز شهرها پرواز می‌کنند اجباری و به امری معمول بدل شده است.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: