خلیج‌ عربی‌ روی ‌بازوی‌ بازیکن ‌ملی ایران!

خلیج‌ عربی‌ روی ‌بازوی‌ بازیکن ‌ملی ایران و آرم لیگ امارات و آرم خلیج عربی روی پیراهن بازیکنان فوتبال و تصاویر آرم خلیج عربی روی پیراهن بازیکنان ملی پوش را ببینید

در حالی که پس از تحریف تاریخ از سوی اماراتی‌ها و تغییر نام لیگ امارات به نام مجعول خلیج عربی، پیش‌بینی

می‌شد که تا زمان بازگشت به عقب سران فدراسیون فوتبال امارات، بازیکنان ایرانی به صورت خودجوش فوتبال

باشگاهی این کشور را تحریم کنند، رسانه‌های عربی امروز از امضای قرارداد محمدرضا خلعتبری با باشگاه عجمان

خبر دادند.

خلیج‌ عربی‌ روی ‌بازوی‌ بازیکن ‌ملی ایران!

خلیج‌ عربی‌ روی ‌بازوی‌ بازیکن ‌ملی ایران!

البته خلعتبری گفته است که امضای قرارداد او با باشگاه عجمان پیش از تغییر نام لیگ امارات بوده است اما در شرایطی

که شنیده می‌شود علی کریمی با وجود داشتن پیشنهادی میلیاردی از اماراتی‌ها به خاطر این تحریف تاریخی به پیشنهاد

اماراتی‌ها پاسخ منفی داده، انتظار می‌رفت که خلعتبری هم با پشت پا زدن به پیشنهاد وسوسه‌کننده عجمان، خود را به

تحریم نانوشته فوتبال ایران پایبند نشان دهد.

بر اساس عرفی که در بیشتر لیگ‌های دنیا وجود دارد، باید لوگوی لیگ کشورها روی آستین پیراهن بازیکنان حک شود

و چه اتفاق بدی خواهد بود، نقش بستن نام جعلی خلیج ع.ر.ب.ی بر روی لباس یک بازیکن ایرانی و ملی‌پوش.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: