خمیازه های اعضای شورای شهر از روی بیکاری

خمیازه های اعضای شورای شهر تهران

خمیازه های اعضای شورای شهر تهران در جلسه بدون برنامه و بی هدف سوژه عکاسان و خبرنگاران شد در جلسه ای بین اعضای شورای شهر تهران که امروز برگزار شد گویا هیچ برنامه ای برای ارائه نداشتند و با خمیازه و چرت زدن ساعاتی را در این جلسه پشت سر گذاشتند.

آیا مشکلات کلان شهری به نام تهران با بمبی از جمعیت اینقدر کم است که اعضای شورای شهر آن در جلسات خود حرفی برای گفتن ندارند؟

در زیر تصاویری از جلسه بدون برنامه شورای شهر تهران را مشاهده میکنید.

جلسه بدون برنامه و بی هدف اعضای شورای شهر

خمیازه های اعضای شورای شهر خمیازه های اعضای شورای شهر

 چرت زدن اعضای شورای شهر

خمیازه های اعضای شورای شهر خمیازه های اعضای شورای شهر خمیازه های اعضای شورای شهر خمیازه های اعضای شورای شهر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: