خواب آرام یک کارگر در هوای سرد خیابان (عکس)

خواب آرام مردی زحمت کش

همیشه باید هوای اونایی که زیبایی و پاکی و بهمون هدیه میدن داشته باشیم.

هیچ بالشی نرم تر از وجدان آسوده نیست…

خوابیدن کنار خیابان,خواب پاکبان در خیابان,خواب کارگر شهرداری در خیابان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: