خواستگاری از مجری هواشناسی در برنامه زنده (فیلم)

خواستگاری از مجری هواشناسی در برنامه زنده (فیلم)

مجله مراحم؛ در یکی از برنامه های هواشناسی که توسط مجری خانم اجرا میشد اتفاق جالبی رخ داد و یک مرد جوان به صورت ناگهانی روی انتن آمد و از این مجری خواستگاری کرد و جواب مثبت شنید.

فیلم خواستگاری از مجری هواشناسی در برنامه زنده

 

دانلود این ویدئو 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: