خواندنی های جالب (سری ۱۳)

قوي ترين نيروهاي دنيا بترتيب عبارتند از: نيروي هسته اي، الكترو مغناطيس و نيروي جاذبه.

خواندنی های جالب


پيشانی انسان مرکز دمای انسان است يعنی اگر شما دمای پيشانيتان را تغيير دهيد دمای بدنتان هم به همان انداره تغيير ميکند اين يکی از دلايلی است که وقتی ما می خواهيم ببينيم که آيا تب داريم يا نه دستمان را روی آن ميگذاريم.

خواندنی های جالب


ستارگان آبي داغتر از خورشيد و قرمز ها سردتر از آن هستند.

خواندنی های جالب


اندونزی چهارمين کشور پر جمعيت دنيا بعد از چين و هند و آمريکا مي باشد.

خواندنی های جالب


اسب ماده سي دندان و اسب نر سي و شش دندان دارد.

خواندنی های جالب


گوش و بيني در تمام طول عمر انسان در حال رشد ميباشد و بزرگتر ميشود.

خواندنی های جالب


حداكثر سرعت لاك پشت هاي غول پيكر چهار و نيم متر در دقيقه است كه خرگوش اين فاصله را در كمتر از نيم ثانيه مي پيمايد.

خواندنی های جالب


هر يك ليتر بنزين معادل بيست و سه و نيم تُن گياهان مدفون شده در قرن ها پيش است.

خواندنی های جالب


تعداد افرادي كه سالانه از نيش زنبور ميميرند بيشتر از كساني است كه سالانه از نيش مار ميميرند.

خواندنی های جالب


حس بويايي انسان قادر به دريافت و تشخيص ده هزار بوي متفاوت است.

خواندنی های جالب


همه نوزادان ميگو نر متولد مي شوند و بعد از چند هفته بخشي از نوزادان به ماده تبديل مي شوند.

خواندنی های جالب


هشت پا با وجود داشتن بدني بزرگ ميتواند از سوراخي به قطر پنج سانتيمترعبور كند.

خواندنی های جالب


در برج ايفل دو ميليون و نيم پيچ به كار رفته است.

خواندنی های جالب


هر عنكبوت تار ويژه خود را دارد و هيچگاه تارهای آنها به هم شبيه نيستند.

خواندنی های جالب


كبد يا جگر تنها عضو داخلي بدن است كه اگر با عمل جراحي قسمتي از آن برداشته شود دوباره رشد ميكند.

خواندنی های جالب


اگر همه يخهاي قطب جنوب آب شود بر سطح آب اقيانوسها هفتاد متر اضافه مي شود و در اين صورت يک چهارم خشکيهای کره زمين زير آب ميرود.

خواندنی های جالب


زرافه ميتواند با زبانش گوشهايش را تميز کند.

خواندنی های جالب
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: