کار قشنگ مردم آمریکا در فرودگاه دنور +تصاویر

خواندن نماز در فرودگاه دنور آمریکا

پلیس فرودگاه دنور آمریکا اجازه نماز خواندن به چند مسلمان در سالن فرودگاه را نمی‌داد، مردم اطراف مسلمانان حلقه زدند تا پلیس مزاحم نشود.

حلقه زدن مردم امریکا اطراف مسلمانان برای اقامت نماز در فرودگاه دنور

خواندن نماز در فرودگاه آمریکا
خواندن نماز در فرودگاه آمریکا
نماز خواندن در فرودگاه دنور آمریکا
نماز خواندن در فرودگاه دنور آمریکا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: