خودسوزی یک معلم جلوی آموزش و پرورش +تصاویر

خودسوزی یک معلم جلوی آموزش و پرورش و عکس های خودسوزی کردن یک معلم در خیابان و در مقابل آموزش و پرورش را مشاهده میکنید.

خودسوزی یک معلم

معلمان هندی به خاطر شرایط بد بیمه و حقوق در خابان های دهلی دست به تظاهرات زدند و در نهایت با درگیری با پلیس انجامید.

در هندوستان سیستم آموزش بسیار بد میباشد و به زندگی و حقوق اجتماعی معلمان توجهی نمیشود دولت به هیچ عنوان راضی به اجرای تصمیمات معلمین نمیشود و انها را به شدت سرکوب میکند.

یک معلم هندی، در جریات تظاهرات ضددولتی معلمان در شهر پنجاب هند، دست به خودسوزی زد که با کمک مردم از مرگ نجات یافت.

تصاویر خودسوزی معلم هندی

خودسوزی,خودسوزی یک معلم,آتش گرفتن

خودسوزی,خودسوزی یک معلم,آتش گرفتن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: