خودکشی با ببرها برای گرفتن دیه +عکس

خودکشی با ببرها برای گرفتن دیه

خودکشی با ببرها برای گرفتن دیه در هندوستان رواج پیدا کرده است طبق قوانین هندوستان حیوانات کمیاب مثل ببر و شیر و پلنگ در صورت حمله به مردم و دام ها کسی حق کشتن انها را ندارد و دولت هندوستان دیه قربانیان را پرداخت میکند به همین منظور برخی از خانواده های هندی به دلیل فقر مالی یکی از اعضای خانواده خود را طعمه ببرها میکنند تا از دولت دیه بگیرند!

تصویری زیر خورده شدن یک کودک هندی به دست ببر را نشان میدهد.

طعمه ببر شدن برای دیه

خودکشی با ببرها برای گرفتن دیه

انداختن فرزندان جلوی ببرها برای گرفتن دیه

روزنامه پاکستانی «اکسپرس نیوز»، در حالیکه دولتمردان هند سرگرم بسیج کردن کشورهای مختلف جهان علیه پاکستان و خرید تسلیحات هستند، فقر و نداری در برخی مناطق این کشور مردم را به رفتارهای غیرانسانی کشانده است.

بر اساس این گزارش، مردم منطقه «پیلی بهیت» هند گرفتار رسمی غیرانسانی هستند و افراد پیر و ضعیف خانواده خود را برای دریافت مقداری دیه از سوی دولت، به طور عمد طعمه ببرهای درنده می‌کنند.

«کلیم اطهر» افسر حفاظت محیط زیست هند در این رابطه گفت: متاسفانه روند فزاینده این اقدام غیرانسانی مشخص می‌کند که مردم از شدت فقر به طور عمد دست به این کار می‌زنند.

خودکشی با ببرها برای گرفتن دیه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: