خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنيم!

 

خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنيم!

غافل از خود،دیگری را هم قضاوت می کنيم!

کودکی جان می دهد از درد فقر و ما هنوز…

چشم می بندیم و هرشب خواب راحت می کنيم!

عمر کوتاه است و دنیا فانی و با این وجود…

ما به این دنیای فانی زود عادت می کنيم!

ما که بردیم آبرو از عشق، پس دیگر چرا…

عشق را با واژه هامان بی شرافت می کنيم؟

کاش پاسخ داشت این پرسش که ما در زندگی…

با همیم اما چرا احساس غربت می کنيم؟

من به این مصرع یقین دارم که روزی میرسد!

سوره ای از عشق را با هم قرائت می کنیم…

 

کودکی جان می دهد از درد فقر و ما هنوز…

 

ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ / مجله مراحم

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: