خوراکی‌های چندش آور در ژاپن و تصاویر کیک سوسک و کرم

خوراکی‌های چندش آور در ژاپن و تصاویر کیک سوسک و کرم و خوراکی و نوشیدنی‌های چندش آور در ژاپن را ببینید.

آزاد شدن حشره خواری در ژاپن

رستورانی در شهر توکیو ژاپن خوراکی های حوای حشرات سرو میکند این رستوران در دو ماه اول هیچ مشتری نداشت ولی بعد از مدتی به سرعت مشتریان زیادی را جذب کرد.

در ژاپن بعد از اعلام آزادش شدن خوراک حشرات رستوران های زیادی برای پخت حشرات افتتاح شدند.

مزاج ژاپنی ها که همیشه با خوراکی های گیاهی مشهور بود حالا کم کم رو به حشره خواری رفته است.

سازمان جهانی تغذیه از حشرات به عنوان منبعی از پروتئین یاد میکند و مردم جهان را به خوردن حشرات دعوت میکند.!

محققان تغذیه معتقدند که جشرات به خصوص سوسک پروتئنی معادل گوشت قرمز گوسفند را دارد و میتواند به تنها پروتئین مورد نیاز بدن را تامین کند!

این در حالی است که برخی از پزشکان در بدن سوسک هزاران باکتری و ویروس مرگ اور کشف کرده اند که باعث بیماری های خطرناک و فلج کننده خواهد شد.

به هر حال حشره خواری در ژاپن به صورت رسمی آزاد شده و کم کم باید ژاپنی های گیاهخوار را به حشره خواری ببینیم.

تصاویر خوردن سوسک و کرم در ژاپن

خوراکی‌های چندش آور کیک سوسک و کرم
خوردن کرم
خوراکی‌های چندش آور کیک سوسک و کرم
کیک سوسک و کرم

خوراکی‌های چندش آور کیک سوسک و کرم

خوراکی‌های چندش آور کیک سوسک و کرم

کیک سوسک و کرم

خوراکی‌های چندش آور کیک سوسک و کرم

خوراکی‌های چندش آور کیک سوسک و کرم

کیک سوسک و کرم

خوراکی‌های چندش آور کیک سوسک و کرم خوراکی‌های چندش آور کیک سوسک و کرم خوراکی‌های چندش آور کیک سوسک و کرم

دمنوش سوسک

خوراکی‌های چندش آور کیک سوسک و کرم

دمنوش سوسک

خوراکی‌های چندش آور کیک سوسک و کرم

خوراکی‌های چندش آور کیک سوسک و کرم

کیک سوسک و کرم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: