خوردن اسید کودک دوساله را برای همیشه لال کرد + عکس

خوردن اسید کودک دوساله را برای همیشه لال کرد + عکس

نوشیدن اسید پسربچه را برای همیشه لال کرد

خوردن مایع چاه بازکن پسربچه را به درد سر انداخت

مجله مراحم : پسر دو ساله در یک فروشگاه بزرگ مایع چاه باز کن ها را نوشید ، گرفتار سرنوشت شومی شد.

این پسربچه بریتانیایی هم اکنون به دلیل نوشیدن مایع چاه بازکن با حالت وخیمی در بیمارستان بستری است. شدت سوختگی دهان، گلو و دیگر اندام داخلی او به حدی بوده که پزشکان مجبور شدند با گذاشتن دستگاهی مخصوص بر روی گلویش مشکل تنفسی او را حل کنند.

به گفته پزشکان این پسربچه دیگر قادر نخواهد بود تکلم کند.
 
خوردن اسید کودک دوساله ,  خوردن مایع چاه بازکن , لال شدن کودک با خوردن اسید ,  لال شدن برای نوشیدن مواد اسیدی
خوردن اسید کودک دوساله , خوردن مایع چاه بازکن , لال شدن کودک با خوردن اسید , لال شدن برای نوشیدن مواد اسیدی
خوردن اسید کودک دوساله , خوردن مایع چاه بازکن , لال شدن کودک با خوردن اسید , لال شدن برای نوشیدن مواد اسیدی
خوردن اسید کودک دوساله , خوردن مایع چاه بازکن , لال شدن کودک با خوردن اسید , لال شدن برای نوشیدن مواد اسیدی
 
 
خوردن اسید کودک دوساله ,  خوردن مایع چاه بازکن , لال شدن کودک با خوردن اسید ,  لال شدن برای نوشیدن مواد اسیدی
خوردن اسید کودک دوساله , خوردن مایع چاه بازکن , لال شدن کودک با خوردن اسید , لال شدن برای نوشیدن مواد اسیدی
خوردن اسید کودک دوساله , خوردن مایع چاه بازکن , لال شدن کودک با خوردن اسید , لال شدن برای نوشیدن مواد اسیدی
خوردن اسید کودک دوساله , خوردن مایع چاه بازکن , لال شدن کودک با خوردن اسید , لال شدن برای نوشیدن مواد اسیدی
خوردن اسید کودک دوساله ,  خوردن مایع چاه بازکن , لال شدن کودک با خوردن اسید ,  لال شدن برای نوشیدن مواد اسیدی
خوردن اسید کودک دوساله , خوردن مایع چاه بازکن , لال شدن کودک با خوردن اسید , لال شدن برای نوشیدن مواد اسیدی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: