خوردن انسان توسط خرس باغ وحش (۱۸+)

خوردن انسان توسط خرس باغ وحش و حمله وحشتناک خرس وحشی باغ وحش به انسان را در ادامه بخوانید.

خورده شدن انسان توسط خرس

یک مرد جوان تایلندی که برای تفریحات تابستانی خود به باغ وحش رفته بود با حادثه وحشتناکی روبه رو شد.

این مرد جوان به خیال خودش تصمیم داشت که به خرس وحشی باغ وحش مهربانی کند و به او غذا بدهد.

او مقداری گوشت را به پارچه ای بلند گره میزد و آن به طرف خرس پایین میگرفت و خرس هم مشغول خوردن گوشت میشد.

اما از بخت بد این مرد جوان یکباره خرس پارچه را با قدرت پایین کشید و مرد جوان به محوطه خرس افتاد!

همچنین ببینید: فیلم وحشتناک خورده شدن یک مرد توسط خرس

خرس وحشی با پنجه های قدرتمند خود به این مرد جوان ضربه زده و بدن او را تکه تکه کرد.

سپس گردن این مرد را به دندان گرفت و به داخل قفس خود برد و شروع به خوردن او کرد.

بعد از دقایقی مسئولان باغ وحش به داخل قفس خرس آمدند و جنازه این مرد را خارج کردند.

لحظه خوردن انسان توسط خرس باغ وحش

خوردن انسان توسط خرس باغ وحش خوردن انسان توسط خرس باغ وحش خوردن انسان توسط خرس باغ وحش خوردن انسان توسط خرس باغ وحش

خوردن انسان توسط خرس باغ وحش

حمله وحشتناک خرس وحشی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: