خوردن خون در شام کریسمس + تصاویر

خوردن خون در شام کریسمس + تصاویر

خون خوری در شام کریسمس

مجله مراحم : یک گروه از فعالان دفاع از حقوق حیوانات در شهر لیون فرانسه در اقدامی نمادین شام خونین کریسمس را خوردند.
 
این افراد با قرار دادن یک میز شام در گوشه‌ای از خیابان لیون و پوشیدن لباس های سفید یک میهمانی ترتیب داده و خون و اعضای بدن حیوانات را در اقدامی نمادین خوردند.
 
این کار به منظور جلب توجه مردم به دفاع از حقوق حیوانات صورت گرفت.
 

 خون خوری نمادین در شام کریسمس

خون خوری در شام کریسمس , خون خوری نمادین در شام کریسمس , خوردن خون در شام کریسمس , فعالان دفاع از حقوق حیوانات
خون خوری در شام کریسمس , خون خوری نمادین در شام کریسمس , خوردن خون در شام کریسمس , فعالان دفاع از حقوق حیوانات
خون خوری در شام کریسمس , خون خوری نمادین در شام کریسمس , خوردن خون در شام کریسمس , فعالان دفاع از حقوق حیوانات
خون خوری در شام کریسمس , خون خوری نمادین در شام کریسمس , خوردن خون در شام کریسمس , فعالان دفاع از حقوق حیوانات
 
 
خون خوری در شام کریسمس , خون خوری نمادین در شام کریسمس , خوردن خون در شام کریسمس , فعالان دفاع از حقوق حیوانات
خون خوری در شام کریسمس , خون خوری نمادین در شام کریسمس , خوردن خون در شام کریسمس , فعالان دفاع از حقوق حیوانات
خون خوری در شام کریسمس , خون خوری نمادین در شام کریسمس , خوردن خون در شام کریسمس , فعالان دفاع از حقوق حیوانات
خون خوری در شام کریسمس , خون خوری نمادین در شام کریسمس , خوردن خون در شام کریسمس , فعالان دفاع از حقوق حیوانات
خون خوری در شام کریسمس , خون خوری نمادین در شام کریسمس , خوردن خون در شام کریسمس , فعالان دفاع از حقوق حیوانات
خون خوری در شام کریسمس , خون خوری نمادین در شام کریسمس , خوردن خون در شام کریسمس , فعالان دفاع از حقوق حیوانات
 
خون خوری در شام کریسمس , خون خوری نمادین در شام کریسمس , خوردن خون در شام کریسمس , فعالان دفاع از حقوق حیوانات
خون خوری در شام کریسمس , خون خوری نمادین در شام کریسمس , خوردن خون در شام کریسمس , فعالان دفاع از حقوق حیوانات
خون خوری در شام کریسمس , خون خوری نمادین در شام کریسمس , خوردن خون در شام کریسمس , فعالان دفاع از حقوق حیوانات
خون خوری در شام کریسمس , خون خوری نمادین در شام کریسمس , خوردن خون در شام کریسمس , فعالان دفاع از حقوق حیوانات
خون خوری در شام کریسمس , خون خوری نمادین در شام کریسمس , خوردن خون در شام کریسمس , فعالان دفاع از حقوق حیوانات
خون خوری در شام کریسمس , خون خوری نمادین در شام کریسمس , خوردن خون در شام کریسمس , فعالان دفاع از حقوق حیوانات
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: