خورده شدن یک دختر توسط دوست پسر آدمخوار + تصاویر

خورده شدن یک دختر توسط دوست پسر ادمخوار, جزئیات این خبر را با تصاویر وحشتناک در مجله مراحم مشاهده کنید.

خورده شدن یک دختر توسط دوست پسر ادمخوار

یک دختر روسی بعد از آشنایی با یک مرد ۴۱ ساله قرار عاشقانه شام می گذارند تا با هم لحظات
خوش و عاشقانه ای را سپری کنند.
آن طی یک قرار عاشقانه شام ضمن خوردن غذا مشغول صحبت شدند.

عکس مرد روسی آدمخوار

خورده شدن یک دختر,دوست پسر آدمخوار

تصاویر وحشتناک از خورده زن توسط آدمخوار

زن بیچاره وقتی که قرار عاشقانه میگذاشت اصلا فکر نمی کرد که توسط دوست پسرش مور حمله قرار گرفته و خورده شود.
آناتولی اشکوف مرد آدمخوار روسی ۴۱ ساله بصورت آنلاین با یک زن پرستار آشنا می شود و این آشنایی
به قرار عاشقانه و دیدار همدیگر ختم می شود.
هنگام خوردن غذا مرد آدمخوار به پرستار بیچاره حمله کرده و صورت و گوش و دماغش را جوئیده و میخورد.
پرستار نگون با حالت شوکه و وحشتناک شروع به حیغ زدن می کند و درخواست کمک می کند.

عکس پرستار روسی بعد از خورده شدن

خورده شدن یک دختر,دوست پسر آدمخوار

عکس جوئیده شدن گوش و صورت توسط دوست پسر آدمخوار

با صدای جیغ زن پرستار، همسایگان شک کرده و با پلیس تماس می گیرند و مورد مشکوک را گزارش می کنند.
زمانی که پلیس به آپارتمان مراجعه می کند زن نگون بخت را مشاهده می کنند که صورت و گوشش جوئیده شده است.
با انتقال زن پرستار به مرکز درمانی وی از چند جا شکستگی و زخم های عمیق و دچار مرگ شده بود.

با مرگ مغزی شدن زن پرستار متهم بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفت.
مرد روسی را بازداشت کرده و پلیس با بررسی حالت متهم اعلام کرد که وی تحت تاثیر مواد مخدر
قوی بوده و قصد کشتن این زن را داشته است.

گوش جوئیده شده زن پرستار

خورده شدن یک دختر توسط دوست پسر آدمخوار + تصاویر

خورده شدن یک دختر توسط دوست پسر ادمخوار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: