فیلم وحشتناک خورده شدن یک مرد توسط خرس

خورده شدن یک مرد توسط خرس

حمله خرس به مرد شکارچی فیلمی وحشتناک است توسط این شکارچی ضبط شده است.

مرد شکارچی که در جنگل مشغول شکار بود به یکباره هدف حمله یک خرس قرار میگیرد و فرصتی برای فرار پیدا نمیکند و د نهایت یه عده غذایی این خرس وحشی میشود.

خورده شدن یک مرد توسط خرس

دانلود این ویدئو

 

دومین فیلم از خورده شدن انسان توسط خرس

دانلود این ویدئو

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: