خوشحالی برای سلامتی (داستانک)

خوشحالی برای سلامتی داستان زیبا و آموزنده ای است که در ادامه مجله مراحم خواهید خواند امیدواریم با خواندن آن درس بگیریم.

خوشحالی برای سلامتی

دوستی نقل می کرد، یکی از دوستان مدتی سردرد عجیبی گرفت .

مشکوک به بیماری خطرناک مغزی بود. دکتر به او آزمایشات از مغز نوشت.

بعد از تحمل استرس طولانی برای اخذ نتیجه آزمایشات و صرف هزینه زیاد، روزی که برای دریافت پاسخ آزمایش با من و یکی دیگر از دوستان بیمارستان رفتیم، چشمانش و قلبش می لرزید.

متصدی آزمایشگاه با اصرار زیاد ما گفت : شکر خدا چیزی نیست.

از خوشحالی از جا پرید انگار تازه متولد شد. متصدی آزمایشگاه به من کاغذ سفیدی داد و گفت: این هم نتیجه آزمایش تو ، چیزی نیست شکر خدا سالم هستی.

در علت این کار او عاجز ماندم، متصدی که مرد عارفی بود گفت: دوستت بعد از تحمل استرس و هزینه مبلغ زیاد، الان که فهمید سالم است، دیدی چه اندازه خوشحال شد و اصلا ناراحت نشد هزینه کرده بود.

پس من و تو که سالم هستیم اگر واقعا خدا را شاکر باشیم ، باید الان دست در جیب برده حداقل یک صدم هزینه ای که دوستمان کرد تا فهمید سالم است،صدقه ای به شکرانه این نعمت الهی بدهیم که بدون صرف استرس و پول، فهمیدیم مغزمان سالم است و بیماری نداریم…..

الشَّيْطانُ يَعِدُکُمُ الْفَقْرَ  (۲۶۸ بقره)   شیطان با وعده و ترساندن شما از فقر ( مانع انفاق و بخشش شما و دیدن نعمت های الهی می شود)

داستان زیبا درباره صدقه و زکات

خوشحالی برای سلامتی (داستانک)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: