شعار هواداران قالیباف: خوشگل مو طلایی

خوشگل مو طلایی رئیس جمهور مایی ، شعار جالب هواداران محمدباقر قالیباف در گردهمایی سرچشمه بود. قالیباف که برای سخنرانی به سرچشمه رفته بود در آنجا با شعار جالب هواداران خود رو به رو شد و همه یکصدا او را «خوشگل مو_طلایی رئیس جمهور مایی» صدا میزدند.

حال اگر این شعار را هواداران حسن روحانی سر میدادند با واکنش های تندروها روبه رو میشد! شعارهای خارج از عرفی که در حد شعارهای تمسخر آمیز تماشاچیان فوتبال است.

شعار عجیب طرفداران قالیباف در گردهمایی سرچشمه: خوشگل موطلایی، رئیس جمهور مایی!

خوشگل مو طلایی رئیس جمهور مایی 

 

دانلود این ویدئو 

شعار عجیب هواداران محمدباقر قالیباف

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: