عکس: زمانی که بابک زنجانی روزهای خوشی داشت

 

 

http://namehnews.ir/File/ImageThumb2?newsid=79352&w=250&h=165&type=Horizontal

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/92-11/08/62936-188900-1390905909.jpg

http://dl.topnaz.com/2014/01/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-11.jpghttp://www.bargozideha.com/static/portal/91/917308-806101.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/10/15/13921015000407_PhotoL.jpg

http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m792//a024403117013102a.jpg

http://www.pedaropesar.com/images/libs/news/motofareghe/news1/nisoi/babak%20morteza%20zanjani%20%202.jpg

http://saten.ir/wp-content/uploads/2014/10/8fd9552f42.jpg

http://www.tadbirkhabar.com/@thumb=/images/uploads/20140113181116.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: