خیانت قطر به گذرنامه ایرانی و شهروندان ایرانی

خیانت قطر به گذرنامه ایرانی و ماجرای طرح قطری ها برای گذرنامه های ایرانی را در ادامه بخوانید.

ماجرای گذرنامه های ایرانی و قطر

کشور قطر که مدتی زیر فشار ها و تحریم های کشورهای عربی به فرماندهی عربستان قرار گرفت تحریم های شدیدی را از جانب انها متحل شده است.

در این بین ایران تنها کشوری بود که درب خود را به روی قطری ها باز کرد و با صادرات گسترده مواد غذایی مورد نیاز قطر آنها را از زیر فشار تحریم ها نجات داد.

کشورهای عربی حتی آسمان خود را به روی قطری ها بستند و با هم ایران بود که اجازه داد هواپیماهای قطر از همه خطوط هوایی ایران استفاده کنند.

با توجه به این همه لطف ایرانی ها انتظار میرفت که قطرها به فکر جبران محبت های ایرانی ها باشند!

اما روز گذشته در اقدامی عجیب و توهین امیز برخورد بسیار بدی با ایرانیها انجام داد

ایران در لیست کشورهای بدون روادید به قطر نیست

در قانون جدید قطر شهروندان ۸۰ کشور جهان قادر خواهند بود بدون روادید (ویزا) به قطر سفر کنند اما در کمال تعجب نام ایران در این لیست وجود ندارد.

جالب اینجاست که شهروندان ترکیه از امتیازات ویزه نیز برخوردار خواهند بود و آنها حتی بودن روادید میتوانند ۹۰ رو در این کشور اقامت داشته باشند.

خیانت قطر به گذرنامه ایرانی

خیانت قطر به گذرنامه ایرانی و شهروندان ایرانی

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: