خیر و صلاح خداوند

وقتی بچه بودم

خواهرم مرا در کمد انداخت و در را قفل کرد
به او فحش دادم و با خود فکر کردم:
او بی رحم ترین خواهر دنیاست!
در تاریکی گریه کردم…بیهوش شدم…به هوش که آمدم
سربازان خواهرم را کشته بود.

گاهی محرومیت ما ازبعضی نعمت های خداوند به خیر و صلاح ماست

خــــــــدایا :
شاکرم برای همه آن چیزهایی که
آرزو داشتم و تو صلاح ندانستی 

http://photos01.wisgoon.com/media/pin/images/o/2014/10/15/20/500x280_1413391319709975.png 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: