دابسمش خنده دار ترامپ و ممل آمریکایی

دابسمش خنده دار ترامپ و ممل آمریکایی را در ادامه ببینید.

دابسمش خنده دار ترامپ

روز گذشته دونالد ترامپ با سخنرانی های وقیحانه به صورت رسمی
به ایران توهین کرد و خلیج فارس را با نام خلیج جعلی عربی بیان کرد که باعث خشم ایرانی ها شد!

آمریکایی ها همیشه تلاشکرده اند که کشورهای عربی را از خود
راضی نگه دارند چرا که فقط این کشورها هستند که محصولات
آمریکایی را با کمال میل خریداری کرده و استفاده میکنند و این
رابطه یک طرفه تجاری برای امریکا بسیار پر سود است.

شرکت های آمریکایی مثل گوگل هم نتوانسته از پول های کشور های
عربی به سادگی بگذرد و در برخی از سرویس های خود مثل
گوگل مپ و گوگل ارث نام خلیج فارس را به خلیج عربی تغییر داده ا
ست و چشمهایشان را بر روی نقشه های رسمی و معتبر جهان بسه اند.

کاربران شبکه های اجتماعی با دابسمش جالب ترامپ را سوژه
قرار داده اند که دیدن آن خالی از لطف نیست.

دابسمش خنده دار ترامپ و ممل آمریکایی

دانلود دابسمش ترامپ و ممل آمریکایی (خجم ۱ مگابایت)

دابسمش خنده دار ترامپ و ممل آمریکایی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: