دادمن بیدادیست برای بودنت …

داد من بیدادیست برای بودنت
یار محبوب من میخوانمت

.
ناز چشم زیبایت را عشق است
ای ناز تو که زیباترین است

.
«دوستت دارم» تنها یک واژه هست
و از برای بودنت واژه کم است

.
سوختن از عشق تو از شیرین ترس
تا وجودت هست دنیایم رنگین تر است

.
دریای مهربانیت بی وسعت است
از عمق وجودت عشاق در حیرت است

.
راه بده این عاشق دیوانه است
محو وجود تو عزیز دردانه است

 

ناز چشم زیبایت را عشق است

 

ارسالی: بارانا از اصفهان

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: