داستانک: خروس های سیاست

مجله مراحم; عده ای به اصرار از چرچیل خواستند که سیاست را تعریف کند.
چرچیل به ناچار دایره ای کشید و خروسی در آن انداخت و گفت:
خروس را بدون آن که از دایره خارج شود، بگیرید!
این عده هرچه تلاش کردند نتوانستند و خروس از دایره بیرون می رفت.
آخر از چرچیل خواستند که این کار را خود انجام دهد.
چرچیل خروسی دیگر کنار خروس اولی گذاشت و این دو شروع به جنگیدن کردند.
آنگاه چرچیل دو خروس را از گردن گرفت و بلند کرد و گفت:
این سیاست است!
حالا می توان فهمید که چرا هیچوقت در جهان جنگ تمام نمیشود…

 

داستانک: خروس های سیاست,سیات چرچیل,داستان های چرچیل,حکایات چرچیل,جنگ دو خروس و سیاست چرچیل

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: