دایره بتونی عجیب ترین نقطه جهان

شاید برای شما هم غیر قابل باور باشد ولی دایره بتونی عجیب ترین نقطه جهان است که تابحال در مورد آن شنیده اید.

دایره ای یر روی زمین که در عین ناباوری قوانین فیزیک را زیر سوال برده

از جمله این که مرکز کیهان در تولسا آمریکا قوانین صدا و بازتاب آن به کلی متفاوت تر از تمام نقاط دنیا است

و تاکنون نیز کسی نتوانسته به لحاظ علمی توضیحی برای آن ارائه دهد.

مرکز کیهان شامل یک دایره کوچک از جنس بتون است که اطراف آن را دایره ای از ۱۳ آجر پوشانده است.

مساحت دایره بتونی ۷۶ سانتیمتر بوده و با احتساب دایره آجری بیرونی، قطر آن به ۲٫۵ متر می رسد.

اگر شخصی در دایره مرکزی یا همان مرکز کیهان قرار بگیرد

و از خود صدایی ایجاد کند، بازتاب صدای خود را در حالی خواهد شنید که بازتاب از صدای تولید شده اولیه بلندتر است.

در خصوص مرکز کیهان یا این مکان عجیب در آمریکا باید گفت

که علاوه بر بازتاب بلند صدای فردی که در مرکز آن قرار گرفته این است

که افراد هم که در خارج این دایره قرار دارند نمی توانند صدای فردی را که در مرکز آن قرار می گیرد را بشنوند

و تنها کسی که در درون دایره بتونی قرار دارد،

قادر به شنیدن بازتاب صداست و اگر هم صدایی دریافت شود صدا به شکل غیر واضح شنیده خواهد شد.

مرکز کیهان در سال های اخیر توسط محققان زیادی مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه های زیادی برای آن ارائه شده است.

از آن جمله می توان به این توضیح علمی اشاره کرد

که تحریف صدا در اثر بازتاب سهموی (سهمی گون) دیوار مدور کاشته شده اطراف دایره بتونی ایجاد می شود.

البته این نظریه هنوز تائید نشده است.

این دایره ها یا همان مرکز کیهان در دهه ۱۹۸۰ ساخته شده اند

و برخی بر این باورند که آن ها در واقع گردابی هستند

که تمام انرژی های کیهانی در آنجا با هم ملاقات می کنند که البته این نظریه تایید نشده است.

دایره بتونی عجیب ترین نقطه جهان

آیا عجیب ترین نقطه زمین را دیده اید (عکس)

آیا عجیب ترین نقطه زمین را دیده اید (عکس)

آیا عجیب ترین نقطه زمین را دیده اید (عکس)

آیا عجیب ترین نقطه زمین را دیده اید (عکس)

آیا عجیب ترین نقطه زمین را دیده اید (عکس)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: