دختران شکارچی ژاپن +تصاویر

تعدادی از زنان ژاپن در حال روی آوردن به شکارچی گری هستند.

 زنان شکارچی ژاپنی

در مناطق کوهستانی استان “فوکویی” ژاپن زنان به شکار حیواناتی از قبیل گوزن، گراز، میمون و پرندگان می‌روند. شکار حیوانات این منطقه به دلیل افزایش آنان و همچنین جلوگیری از خساراتی که به مزارع کشاورزی می‌زنند صورت می‌گیرد. از اواخر سال ۱۹۹۰۰ تعداد گوزن‌ها در ژاپن از ۴۰۰ هزار رأس به بیش از سه میلیون رأس رسیده است. جمعیت گرازها نیز در این مدت یک میلیون رأس رسیده است.

 زنان شکارچی 

با این حال، بسیاری از مردان شکارچی این سنت شکنی زنان را نپذیرفته و معتقدند فضای جنگل و شکار با جنس مونث سازگار نیست. گزارش مصور “توماس پیتر” عکاس رویترز از این زنان را در زیر می‌بینید.
 

زنان سلاخ ژاپن

 
تصاویر/ زنان شکارچی در ژاپن
 
تصاویر/ زنان شکارچی در ژاپن
 
تصاویر/ زنان شکارچی در ژاپن
 
تصاویر/ زنان شکارچی در ژاپن
 
تصاویر/ زنان شکارچی در ژاپن
 
تصاویر/ زنان شکارچی در ژاپن
 
تصاویر/ زنان شکارچی در ژاپن
 
تصاویر/ زنان شکارچی در ژاپن
 
تصاویر/ زنان شکارچی در ژاپن
 
تصاویر/ زنان شکارچی در ژاپن
 
تصاویر/ زنان شکارچی در ژاپن
 
تصاویر/ زنان شکارچی در ژاپن
 
تصاویر/ زنان شکارچی در ژاپن
 
تصاویر/ زنان شکارچی در ژاپن
 
تصاویر/ زنان شکارچی در ژاپن
 
تصاویر/ زنان شکارچی در ژاپن
 
تصاویر/ زنان شکارچی در ژاپن
 
تصاویر/ زنان شکارچی در ژاپن
 
تصاویر/ زنان شکارچی در ژاپن
 
تصاویر/ زنان شکارچی در ژاپن
 
تصاویر/ زنان شکارچی در ژاپن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: