دختران نینجاکار بروجرد (تصاویر)

دختران نینجاکار بروجرد

رشته ورزشی نینجوتسو (نینجا) یا هنرهای رزمی نینجوتسو مجموعه ای از فنون،تکنیک ها و تاکتیک های ویژه ای هستند که از یک انسانی عادی و معمولی،فردی فوق‌العاده و بامهارت پرورش می یابد.

نینجوتسو در لغت به معنای هنر حرکت پنهان می‌باشد. نین به مفهوم بردباری و تحمل، اما دلالت بر استقامت یا ملایمت نیز دارد.

جوتسو نیز به معنای هنر می‌ باشد.

همچنین ببینید: دختران نینجاکار سپاه پاسداران

این ورزش وسیله‌ ای جهت رسیدن به مهارت‌ های ویژه رزمی و تقویت اعتماد به نفس که پیروان آن را نینجا می‌نامند.

تعادل، چابکی، قدرت و استقامت از تمرین‌های مهم این ورزش هستند. در این روزها تیم بانوان نینجاکار در شهرستان بروجرد به مربیگری”رویا دیوکان” مشغول به آموزش می باشند.

دختران نینجاکار بروجرد

دختران نینجاکار بروجرد,عکس دختر نینجا کاردختران نینجاکار بروجرد,عکس دختر نینجا کاردختران نینجاکار بروجرد,عکس دختر نینجا کاردختران نینجاکار بروجرد,عکس دختر نینجا کاردختران نینجاکار بروجرد,عکس دختر نینجا کاردختران نینجاکار بروجرد,عکس دختر نینجا کاردختران نینجاکار بروجرد,عکس دختر نینجا کاردختران نینجاکار بروجرد,عکس دختر نینجا کاردختران نینجاکار بروجرد,عکس دختر نینجا کاردختران نینجاکار بروجرد,عکس دختر نینجا کاردختران نینجاکار بروجرد,عکس دختر نینجا کاردختران نینجاکار بروجرد,عکس دختر نینجا کار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: