دختران نینجاکار سپاه پاسداران را ببینید (تصاویر)

دختران نینجاکار سپاه پاسداران

رزمایش اقتدار ثارالله(ع) سپاه با شرکت ۵۰ هزار نفر از بسیجیان تهران بزرگ با هدف نمایش اقتدار و آمادگی های دفاعی و امنیتی برای مقابله با تهدیدات احتمالی در بوستان ولایت تهران برگزار شد.

دختران نینجاکار سپاه پاسداران

دختران نینجاکار سپاه پاسداران,زنان سپاه
 
 
دختران نینجاکار سپاه پاسداران,زنان سپاه
 
 
دختران نینجاکار سپاه پاسداران,زنان سپاه
دختران نینجاکار سپاه پاسداران,زنان سپاه
 
 
دختران نینجاکار سپاه پاسداران,زنان سپاه
 
 
دختران نینجاکار سپاه پاسداران,زنان سپاه
 
 
 
دختران نینجاکار سپاه پاسداران,زنان سپاه
 
 
دختران نینجاکار سپاه پاسداران,زنان سپاه
 
 
دختران نینجاکار سپاه پاسداران,زنان سپاه
 
 
دختران نینجاکار سپاه پاسداران,زنان سپاه
زنان نانچیکو کار
 
دختران نینجاکار سپاه پاسداران,زنان سپاه
زنان نانچیکو کار
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: