دختری با درازترین انگشتان پا + تصاویر

دختری با درازترین انگشتان پا ، بلندترین انگشتان پا ، انگشتان بلند پا ، دختر تایوانی با بلندترین انگشتان پا در جهان

دختری با درازترین انگشتان پا

یک دختر اهل تایوان انگشتان پایش به اندازه انگشتان دستانش است که باعث شگفتی رسانه ها شده است.

یک دختر تایوانی با انتشار تصاویری از انگشتان پای خود، کاربران اینترنت را متحیر کرد. طول انگشتان پای این دختر تایوانی تقریبا هم اندازه انگشتان دستش است.

این دختر می گوید: “از کودکی همواره به دلیل انگشتان پایم مورد توجه بودم. برخی از مردم مرا در خیابان متوقف می کردند و از دلیل واقعی این قضیه جویا می شدند.”

این دختر تایوانی معتقد است شکل عجیب انگشتان پایش هیچ تأثیری در زیبایی او ندارد و آنرا یک عیب به حساب نمی‌آورد.

بلندترین انگشتان پا

دختری با درازترین انگشتان پا

انگشتان بلند پا

دختری با درازترین انگشتان پا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: