دختری که در خیابان به کودکان کار درس یاد میدهد

دختری که در خیابان به کودکان کار درس یاد میدهد و تدریس دختر دانشجو به کودکان کار دستفروش و آموزش درس به کودک دستفروش توسط دختر جوان دانشجو را ببینید

دختر دانشجویی که هر روز در خیابانی که محل گذرش است مینشیند و به یکی از کودکان کار درس میدهد.

انسانیت و مهربانی همین است…

دختری که در خیابان به کودکان کار درس یاد میدهد

دختری که در خیابان به کودکان کار درس یاد میدهد

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: