دختری ۶ ساله که چراغ نفتی او را سوزاند + تصاویر

آتش چراغ نفتی , شیمای 6 ساله دخترکیشیمای ۶ ساله دخترکی روستایی است که بر اثر آتش چراغ نفتی صورتش سوخته است. شیما هر روز صبح به امید این بیدار می شود که بیداری اش خوابی کودکانه بوده ، کابوسی که روزهای شیرین کودکی او را تلخ کرده است. (تصاویر در ادامه مطلب)
دیدن این چهره برای قلب کوچک او بسیار درد آور از است. به قدری که بر خلاف همه دختر بچه که عاشق آیینه هستند او حتی برای عکس نتوانست به آیینه نگاه کند. درد این فرشته تنها زیبایی از دست رفته او نیست بلکه تابش آفتاب به پوست او موجب سوزش و درد می شود. ترس از آفتاب ترس از دیده شدن چهره اش با گذشت زمان او را خانه نشین می کند. جهره او قابل بازسازی توسط جراحی پلاستیک است اما خانواد او قادر به پرداخت این هزینه نیستند.

آتش چراغ نفتی , شیمای 6 ساله دخترکی آتش چراغ نفتی , شیمای 6 ساله دخترکی آتش چراغ نفتی , شیمای 6 ساله دخترکی آتش چراغ نفتی , شیمای 6 ساله دخترکی آتش چراغ نفتی , شیمای 6 ساله دخترکی آتش چراغ نفتی , شیمای 6 ساله دخترکی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: