دختر انگلیسی که علیه داعش میجنگد + تصاویر

دختر انگلیسی که علیه داعش میجنگد + تصاویر

دختر انگلیسی در خط مقدم جنگ علیه داعش

کیمبرلی تیلور دختر مبارز انگلیسی

مجله مراحم : از زمان به وجود آمدن داعش در سوریه و عراق کشورهای غربی فکرش را هم نمی‌کردند که روزی ترس از داعش که در خاورمیانه در حال کشتار بود به اروپا و آمریکا هم برسد. دست پرورده‌ حامیان غربی تروریست به صاحبان خود نیز رحم نکرد و هموار در کشورهایی مانند فرانسه و ترکیه و عربستان سعودی دست به عملیات‌های انتحاری می‌زند.

در انگلستان و در روستای لنکشایر دختری شجاع و مبارز برای ایستادن در مقابل وحشیگری‌های عوامل داعشی راهی کردستان عراق شد. مادر کیمبرلی تیلور می‌گوید:”دختر من در زمان کودکی خیلی خجالتی بود و کمتر بین دوستان و اقوام حضور پیدا می‌کرد”

کیمبرلی در تماس‌هایی که با خانواده خود داشته از سلامتی خود خبر داده است و گفته خوشحال است دوستان وفاداری دارد که برای نجات جان هموطنان خود از خان و مالشان می‌گذرند و تمام قد جلو پیشروی داعشی ها را در عراق می‌گیرند.

 
 دختر انگلیسی در خط مقدم جنگ علیه داعش , کیمبرلی تیلور دختر مبارز انگلیسی , تیلور دختر مبارز انگلیسی , دختر مبارز انگلیسی در عراق
دختر انگلیسی در خط مقدم جنگ علیه داعش , کیمبرلی تیلور دختر مبارز انگلیسی , تیلور دختر مبارز انگلیسی , دختر مبارز انگلیسی در عراق
 
 دختر انگلیسی در خط مقدم جنگ علیه داعش , کیمبرلی تیلور دختر مبارز انگلیسی , تیلور دختر مبارز انگلیسی , دختر مبارز انگلیسی در عراق
دختر انگلیسی در خط مقدم جنگ علیه داعش , کیمبرلی تیلور دختر مبارز انگلیسی , تیلور دختر مبارز انگلیسی , دختر مبارز انگلیسی در عراق
 
 دختر انگلیسی در خط مقدم جنگ علیه داعش , کیمبرلی تیلور دختر مبارز انگلیسی , تیلور دختر مبارز انگلیسی , دختر مبارز انگلیسی در عراق
دختر انگلیسی در خط مقدم جنگ علیه داعش , کیمبرلی تیلور دختر مبارز انگلیسی , تیلور دختر مبارز انگلیسی , دختر مبارز انگلیسی در عراق
 
 دختر انگلیسی در خط مقدم جنگ علیه داعش , کیمبرلی تیلور دختر مبارز انگلیسی , تیلور دختر مبارز انگلیسی , دختر مبارز انگلیسی در عراق
دختر انگلیسی در خط مقدم جنگ علیه داعش , کیمبرلی تیلور دختر مبارز انگلیسی , تیلور دختر مبارز انگلیسی , دختر مبارز انگلیسی در عراق
 
 دختر انگلیسی در خط مقدم جنگ علیه داعش , کیمبرلی تیلور دختر مبارز انگلیسی , تیلور دختر مبارز انگلیسی , دختر مبارز انگلیسی در عراق
دختر انگلیسی در خط مقدم جنگ علیه داعش , کیمبرلی تیلور دختر مبارز انگلیسی , تیلور دختر مبارز انگلیسی , دختر مبارز انگلیسی در عراق
 
 دختر انگلیسی در خط مقدم جنگ علیه داعش , کیمبرلی تیلور دختر مبارز انگلیسی , تیلور دختر مبارز انگلیسی , دختر مبارز انگلیسی در عراق
دختر انگلیسی در خط مقدم جنگ علیه داعش , کیمبرلی تیلور دختر مبارز انگلیسی , تیلور دختر مبارز انگلیسی , دختر مبارز انگلیسی در عراق
 
 دختر انگلیسی در خط مقدم جنگ علیه داعش , کیمبرلی تیلور دختر مبارز انگلیسی , تیلور دختر مبارز انگلیسی , دختر مبارز انگلیسی در عراق
دختر انگلیسی در خط مقدم جنگ علیه داعش , کیمبرلی تیلور دختر مبارز انگلیسی , تیلور دختر مبارز انگلیسی , دختر مبارز انگلیسی در عراق
 
 دختر انگلیسی در خط مقدم جنگ علیه داعش , کیمبرلی تیلور دختر مبارز انگلیسی , تیلور دختر مبارز انگلیسی , دختر مبارز انگلیسی در عراق
دختر انگلیسی در خط مقدم جنگ علیه داعش , کیمبرلی تیلور دختر مبارز انگلیسی , تیلور دختر مبارز انگلیسی , دختر مبارز انگلیسی در عراق
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: