درخواست عجیب وکیل قاتل ستایش قریشی

وکیل قاتل ستایش: امیرحسین توبه کرده است آن را ببخشید

وکیل‌مدافع متهم پرونده « ستایش » گفت: درخواست اعاده دادرسی در خصوص حکم پرونده را به‌زودی تقدیم مرجع قضایی می‌کنیم.

مجتبی فرح‌بخش گفت: از آنجا که رای دیوان عالی کشور در مورد « ستایش » قطعی شده است ، در حال تنظیم درخواست اعاده دادرسی هستیم و آن را با امضای موکلم (امیرحسین) تقدیم می کنیم.

وی افزود: ان شاءلله تا اوایل هفته آینده این درخواست را ارائه خواهیم کرد.

پرونده ستایش

وکیل‌مدافع متهم پرونده ستایش درباره وضعیت موکلش گفت: امیرحسین وضعیت بدی دارد. خانواده ستایش هم همچنان مایل به اجرای حکم هستند.

وی افزود: اگر خانواده ستایش در خصوص قصاص موکلم رضایت دهند در مورد اتهام تجاوز موضوع توبه وجود دارد.

 
عزیزمحمدی یکی از وکلای اولیای دم ستایش قریشی ۲۰ دی ماه در گفت‌وگو از تایید حکم این پرونده در دیوان عالی کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، ۲۱ فروردین ماه سال ۹۵،  پسری در ورامین، دختر شش ساله افغانی به نام ستایش را به قتلرساند.

رسیدگی به پرونده « ستایش » ۲۴ شهریورماه در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی خازنی برگزار شد و سه اتهام عمل منافی عفت، قتل عمد و جنایت بر میت به متهم پرونده تفهیم شد.

بر اساس رای صادره، قاتل این پرونده در خصوص اتهام قتل عمد به قصاص نفس و در خصوص اتهام تجاوز به عنف به یک بار اعدام و در خصوص اتهام جنایت بر میت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

با اعتراض به رای صادره توسط دادگاه کیفری، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان عالی نیز حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: