درمان تمام دردها با فشار دادن این ۵ نقطه از بدن!

درمان تمام دردها با فشار دادن این ۵ نقطه از بدن!

طب فشاری یا آکوپرشر روشی مشابه طب سوزنی است که در آن از نوک انگشتان به جای سوزن استفاده می‌شود.

 در طب فشاری یا آکوپرشر، چند نقطه از بدن از آن جهت بسیار مهم هستند که با چندین اندام و عضله درگیر هستند. اساس این طب این است که انرژی در تمام بدن در جریان است.

فشار دادن ۵ نقطه از بدن برای درمان درد ها

درمان تمام دردها با فشار دادن این 5 نقطه از بدن!
این نقطه در درمان سردرد کاربرد دارد

درمان تمام دردها با فشار دادن این 5 نقطه از بدن!
این نقطه از بدن در درمان آرتریت (التهاب مفصل) و سیاتیک کاربرد دارد

 

درمان تمام دردها با فشار دادن این 5 نقطه از بدن!
این نقطه برای درمان مشکلات پا کاربرد دارد

 

درمان تمام دردها با فشار دادن این 5 نقطه از بدن!
نقطه آرامش احساسی بدن

 

درمان تمام دردها با فشار دادن این 5 نقطه از بدن!
اگر حالت تهوع و استفراغ داشتید، این نقطه از بدنتان را فشار دهید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: