درگیری در شورای شهر اهواز +فیلم

درگیری در شورای شهر اهواز

دبير هیات بازرسی انتخابات شوراهای استان خوزستان که برای پیگیری برخی ادعاها درباره بروز تخلفات در شمارش آرای شورای اهواز به فرمانداری اهواز رفته بود بر اثر درگیری میان او وعوامل اجرایی بازداشت شد.

درگیری در شورای شهر اهواز

درگیری در شورای شهر اهواز

به دنبال حضور زاهد فردوس پناه دبیر هیات بازرسی انتخابات شوراهای استان خوزستان در فرمانداری اهواز برای پیگیری برخی ادعاها درباره بروز تخلفات در شمارش آرای شورای شهر در اهواز، درگیری میان وی و عوامل اجرایی روی داده و در نتیجه دبیر هیات بازرسی انتخابات شوراهای استان خوزستان بازداشت شد.

برخی خبرها از احتمال اعزام هیاتی از تهران برای بررسی ادعاها درباره تخلفات در شمارش آرای شورای اهواز حکایت دارد.

فیلم درگیری اعضای شورای شهر اهواز در فرمانداری

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: