درگیری در شورای شهر تهران +تصاویر

درگیری در شورای شهر تهران و حمله یکی از مراجعه کنندگان به جلسه شورای شهر تهران را مشاهده میکنید.

درگیری در شورای شهر تهران

روز گذشته جلسه شورای شهر تهران با حضور اعضای شورای شهر برگزار شد که حواشی جالبی به همراه داشت!

تعدادی از مراجعه کنندگان به دلیل مشکلات شخصی بسیار عصبی بودند و برای دیدار با اعضای شورای شهر به شهرداری اماده بودند.

برخی از انها به دیدار با اعضای شورای شهر پافشاری میکردند و میخواستند که وارد جلسه اعضای شورای شهر بشوند.

همچنین ببینید: خمیازه های اعضای شورای شهر از روی بیکاری

درگیری در شورای شهر تهران

یکی از این مراجعه کنندگان وارد ساختمان شهرداری شد و تلاش کرد که به محل جلسه وارد شود که با ممانعت عوامل انتظامی روبه رو شد.

تلاش عوامل انتظامی برای ورود این شخصی بی نتیجه ماند و به درگیری منجر شد.

 در ادامه تصاویری از حواشی این جلسه را مشاهده میکنید.

حواشی جلسه شورای شهر تهران

درگیری در شورای شهر تهران,دعوا در شورای شهر درگیری در شورای شهر تهران,دعوا در شورای شهر درگیری در شورای شهر تهران,دعوا در شورای شهر درگیری در شورای شهر تهران,دعوا در شورای شهر درگیری در شورای شهر تهران,دعوا در شورای شهر درگیری در شورای شهر تهران,دعوا در شورای شهر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: