دریاچه ارومیه پر آب شد (تصاویر)

دریاچه ارومیه پر آب شد و مردم شمال شرق کشور را شگفت زده کرده است. با توجه به بارش های شدید باران در آذربایجان غربی دریاچه ارومیه جان تازه ای گرفته است چهره این دریاچه در ۱۰ سال اخیر بی سابقه بوده است.

دریاچه ارومیه پر آب شد

با تلاش های وزیر محیط زیست و لغو سدهای استان آذربایجان غربی روند جان گرفتن این دریاچه شدت یافته است.

در ادامه مجله مراحم تصاویری از دریاچه ارومیه را مشاهده میکنید.

تصاویری از دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه پر آب شد

دریاچه ارومیه به لطف بارش های شدید باران و همچنین لغو سدهای بی ارزش جان گرفته است

دریاچه ارومیه پر آب شد

دریاچه ارومیه به لطف بارش های شدید باران و همچنین لغو سدهای بی ارزش جان گرفته است

دریاچه ارومیه پر آب شد

دریاچه ارومیه پر آب شد

دریاچه ارومیه به لطف بارش های شدید باران و همچنین لغو سدهای بی ارزش جان گرفته است

دریاچه ارومیه پر آب شد

دریاچه ارومیه پر آب شد

دریاچه ارومیه به لطف بارش های شدید باران و همچنین لغو سدهای بی ارزش جان گرفته است

دریاچه ارومیه پر آب شد

دریاچه ارومیه به لطف بارش های شدید باران و همچنین لغو سدهای بی ارزش جان گرفته است

دریاچه ارومیه پر آب شد

دریاچه ارومیه به لطف بارش های شدید باران و همچنین لغو سدهای بی ارزش جان گرفته است

دریاچه ارومیه پر آب شد

دریاچه ارومیه به لطف بارش های شدید باران و همچنین لغو سدهای بی ارزش جان گرفته است

دریاچه ارومیه پر آب شد

دریاچه ارومیه به لطف بارش های شدید باران و همچنین لغو سدهای بی ارزش جان گرفته است

دریاچه ارومیه پر آب شد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: