دریده شدن وحشیانه بچه آهو + تصاویر

دریده شدن وحشیانه بچه آهو + تصاویر

گردشگرانی که دریدن بچه آهو را با چشمانشان دیدند!

یک بچه آهو که از دست یک یوزپلنگ فرار کرده بود در پشت اتومبیل گردشگران پنهان می‌شود اما تقدیر برای او به شکلی دیگر رقم می‌خورد.

مجله مراحم : در حیات وحش گاهی شما می‌توانید فرار کنید اما فرصتی برای پنهان شدن نیست.

این «ایمپالای جوان»(بچه آهو) با فرار کردن از دست یوزپلنگ خود را به پشت اتومبیل گردشگرانی می‌رساند که در کنار جاده‌ای در آن نزدیکی‌ها ایستاده‌اند و از حیات‌وحش دیدن می‌کنند.

 پارک ملی کروگر در آفریقای جنوبی

خورده شدن وحشیانه بچه آهو توسط یوزپلنگ

حیات وحش , فرار بچه آهو از دست یوزپلنگ , پارک ملی کروگر در آفریقای جنوبی , گردشگران , دریده شدن وحشیانه بچه آهو
حیات وحش , فرار بچه آهو از دست یوزپلنگ , پارک ملی کروگر در آفریقای جنوبی , گردشگران , دریده شدن وحشیانه بچه آهو
حیات وحش , فرار بچه آهو از دست یوزپلنگ , پارک ملی کروگر در آفریقای جنوبی , گردشگران , دریده شدن وحشیانه بچه آهو
حیات وحش , فرار بچه آهو از دست یوزپلنگ , پارک ملی کروگر در آفریقای جنوبی , گردشگران , دریده شدن وحشیانه بچه آهو
 حیات وحش , فرار بچه آهو از دست یوزپلنگ , پارک ملی کروگر در آفریقای جنوبی , گردشگران , دریده شدن وحشیانه بچه آهو
حیات وحش , فرار بچه آهو از دست یوزپلنگ , پارک ملی کروگر در آفریقای جنوبی , گردشگران , دریده شدن وحشیانه بچه آهو
 حیات وحش , فرار بچه آهو از دست یوزپلنگ , پارک ملی کروگر در آفریقای جنوبی , گردشگران , دریده شدن وحشیانه بچه آهو
حیات وحش , فرار بچه آهو از دست یوزپلنگ , پارک ملی کروگر در آفریقای جنوبی , گردشگران , دریده شدن وحشیانه بچه آهو
 حیات وحش , فرار بچه آهو از دست یوزپلنگ , پارک ملی کروگر در آفریقای جنوبی , گردشگران , دریده شدن وحشیانه بچه آهو
حیات وحش , فرار بچه آهو از دست یوزپلنگ , پارک ملی کروگر در آفریقای جنوبی , گردشگران , دریده شدن وحشیانه بچه آهو
 حیات وحش , فرار بچه آهو از دست یوزپلنگ , پارک ملی کروگر در آفریقای جنوبی , گردشگران , دریده شدن وحشیانه بچه آهو
حیات وحش , فرار بچه آهو از دست یوزپلنگ , پارک ملی کروگر در آفریقای جنوبی , گردشگران , دریده شدن وحشیانه بچه آهو

این بچه آهو به امید اینکه از چشم توله یوزپلنگی که به تازگی نحوه شکار کردن را از مادرش آموخته پنهان بماند یا کمکی از طرف گردشگران متوجه او شود خود را پشت اتومبیل گردشگران پنهان کرده بود اما تقدیر برای او به گونه‌ای دیگر رقم خورد.

یوزپلنگ که درس شکار را خوب فراگرفته بچه آهو را تعقیب می‌کند و به آرامی به او نزدیک شده و گردن او را بین آرواره‌هایش گرفته و با خود می‌برد.

این حادثه در پارک ملی کروگر در آفریقای جنوبی در حالی رخ داد که گردشگرانی که این صحنه را می‌دیدند در نقش بینندگان مسابقه بوکس در کنار رینگ طبیعت نشستند و دریده شدن بچه آهو را به نظاره نشستند.

در حال حاضر یوزپلنگ جزو گونه‌های جانوری است که در حال انقراض است و برآورد می‌شود که ۱۰۰۰ قلاده یوزپلنگ در آفریقای جنوبی وجود داشته باشد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: